inscenizacje
Pomoce edukacyjne

Do czego służą inscenizacje?

Inscenizacje to powszechnie wykorzystywane narzędzia dydaktyczne, które znajdują szczególne zastosowanie w edukacji przedszkolnej. Mogą z nich korzystać już kilkulatki, które opanowały język ojczysty i potrafią zrozumieć tekst literacki oraz nauczyć się wybranych kwestii. Zalety korzystania z inscenizacji w toku nauki przedszkolnej niesie ze sobą wiele korzyści. Dzieci od najmłodszych lat lubią inicjować zabawę w teatr, zamianę ról czy odgrywać scenki, dlatego inscenizacje to doskonały sposób na spędzanie czasu z kilkulatkiem- zarówno w przedszkolu, jak i w domu.

Czym są inscenizacje?

Świat można poznawać przy pomocy różnych zmysłów i aktywności, a odgrywanie scenek jest jedną z tych metod. Ponadto specjaliści wskazują, że sztuka pełni ważną rolę w procesie wychowawczym, ponieważ wpływa na zaspokojenie potrzeb dzieci, rozwój ich osobowości, pomaga w nazywaniu i zrozumieniu uczuć, a także na wiele innych dziedzin życia. Zwiększa samodzielność malucha, rozwija jego umiejętności językowe i współpracy w grupie. Pozwala na większą samodzielność myślenia, wydawania sądów, ocen i wysuwania wniosków. Jednocześnie jest doskonałym, twórczym źródłem zabawy.

Na czym polega zabawa inscenizowana?

Zabawa inscenizowana należy do kategorii zabaw tematycznych, w której dzieci odtwarzają wzory z literatury zamiast naśladować sytuacje z życia. Dzieci mogą również twórczo rozwijać inscenizację dzięki książkom z eduksiegarnia.pl. Starsze mają już potrzebę, aby wypaść jak najlepiej i stworzyć ciekawy, atrakcyjny efekt. Zabawa wpływa przede wszystkim na rozwój strefy emocjonalnej dziecka, rozwija również jego kompetencje społeczne i językowe. Wpływa także na pamięć, ponieważ część treści dzieci uczą się na pamięć. W wielu przypadkach istotne znaczenie ma jednak odtworzenie sensu opowiadania, dlatego tak ważne jest szczegółowe zapoznanie z nim dziecka, aby mogło zrozumieć jego treść. Odtwarzanie tekstu z pamięci jest konieczne tylko w przypadku wiersza, w którym podstawowe znaczenie ma narrator. Praca nad przygotowywaniem inscenizacji powinna być atrakcyjna dla uczestników na każdym etapie. W związku z tym ważne jest, aby wprowadzić dodatkowe elementy zabawy polegające np. na przygotowywaniu wystroju czy oprawy muzycznej. W ten sposób każde dziecko może znaleźć swoją ulubioną część przedstawienia. Zabawa jest odpowiednia dla dzieci w różnym wieku. Wiersze opanowują już czterolatki, natomiast treść opowiadania pięciolatki. W związku z tym do wykonania inscenizacji niezbędne są umiejętności językowe, a także współpraca w zespole, ponieważ całe wydarzenie opiera się na wspólnej pracy dzieci i nauczyciela. Ważne jest także to, aby wybrać atrakcyjny dla dzieci tekst, na który składają się atrakcyjnie opisane postaci, żywa akcja, jak i ciekawe dialogi. Treść powinna być zrozumiała dla dzieci, dlatego lepiej wybrać fragmenty, które nie są zbyt długie i nie wymagają nauczenia się na pamięć nawet kilku wersów tekstu. Istotne jest również to, aby kwestie wypowiadane przez dzieci były w pierwszej osobie liczby pojedynczej. Jeśli tekst ma fragmenty wypowiadane przez narratora, można zamienić jego kwestie na wypowiedzi w pierwszej osobie. Dzięki temu dziecko może bardziej utożsamić się z prezentowaną treścią, a tym samym lepiej opanować tekst. Poprzez komponent emocjonalny łatwiej zapamiętać słowa. Ważną rolę w całym procesie odgrywa nauczyciel, który omawia z dziećmi tekst, towarzyszy im w przygotowaniach, a następnie bierze udział w samym przedstawieniu, będąc dla nich wsparciem i pomocą w trudnych momentach.