Książki

Gry planszowe – zalety

Gry to nie tylko rozrywka. To zdanie nabiera szczególnego znaczenia, gdy przyjrzymy się badaniom przeprowadzonym przez dr. Susanne Jaeggi z University of Maryland. Jej trwający około trzy tygodnie eksperyment wnosi niepodważalny dowód na to, że intensywny trening pamięci roboczej, czyli zdolności związanej z przetwarzaniem bieżących informacji i wykonywaniem złożonych zadań poznawczych, może znacząco wpłynąć na iloraz inteligencji płynnej.

Jak dokładnie gry wpływają na nasz mózg?

W ramach eksperymentu grupa studentów została poddana specjalnemu programowi ćwiczeń, które miały za zadanie stymulować pamięć roboczą. Ćwiczenia te polegały na wykonywaniu serii dwudziestu półgodzinnych zadań typu „n-wstecz” (n-back). Podczas tych ćwiczeń uczestnicy musieli reagować na bodźce wyświetlane na ekranie, jeśli były one identyczne z bodźcami prezentowanymi określoną ilość serii wcześniej (oznaczoną przez literę n). Co ciekawe, to zadanie można modyfikować na wiele sposobów, stosując różne rodzaje bodźców i dostosowując poziom trudności, co sprawia, że jest ono atrakcyjne i efektywne w treningu pamięci roboczej.


Gry są swoistym treningiem dla naszego mózgu. Zmuszają go do stawienia czoła różnym wyzwaniom, a plastyczny charakter mózgu sprawia, że zaczyna on pracować na wyższych obrotach. W trakcie rozgrywki nasz umysł uczy się rozwiązywać problemy, analizować sytuacje i podejmować decyzje. Okazuje się, że Im częściej wystawiamy go na rozmaite trudności, tym bardziej staje się elastyczny i sprawniejszy w radzeniu sobie z nimi.

Zalety grania w gry planszowe


Gry również wpływają na nasze reakcje, sprawiając, że stają się one coraz szybsze i bardziej adekwatne do sytuacji. W trakcie rozgrywek uczymy się, jak wykorzystywać fakty i zgromadzoną wiedzę w praktyce. Kiedy to robimy coraz sprawniej i szybciej, podejmowanie właściwych decyzji staje się kwestią dosłownie chwil.

Warto podkreślić, że efektywność gier jako narzędzia do treningu mózgu jest potwierdzona przez badania naukowe. Eksperymenty, takie jak ten przeprowadzony przez dr. Susanne Jaeggi, ukazują, że regularna gra w gry poznawcze może prowadzić do znacznego wzrostu zdolności intelektualnych. Gry na koncentrację nie tylko dostarczają rozrywki, ale także stanowią cenny instrument rozwoju osobistego. Poprzez stawianie naszemu mózgowi różnorodnych wyzwań, gry kształtują naszą zdolność do myślenia logicznego, podejmowania decyzji oraz szybkiego rozwiązywania problemów. To umiejętności, które mogą okazać się niezwykle przydatne w życiu codziennym, pracy i nauce.

W grach planszowych czas jest często ograniczony, co wymusza szybkie i trafne decyzje. Co bardzo ważne, gracze muszą podejmować strategiczne wybory, oceniać ryzyko i podejmować decyzje, które wpłyną na ich sukces w grze. To świetna okazja do trenowania umiejętności podejmowania decyzji w ograniczonym czasie, co przydaje się także w życiu codziennym.

Samodzielne rozwiązywanie problemów i kreatywność

Zasady gier planszowych rzadko przewidują jedną jedyną drogę do zwycięstwa. Gracze muszą samodzielnie rozwiązywać problemy i wypracowywać strategie, aby osiągnąć cel. Ta nieustanna potrzeba rozwiązywania problemów rozwija kreatywność i zdolność myślenia „poza schematami”.


Gry planszowe to także doskonała okazja do nauki komunikacji i współpracy. Gracze muszą porozumiewać się ze sobą, negocjować, planować i pracować razem, szczególnie w grach zespołowych. To buduje umiejętności interpersonalne i uczy sztuki efektywnej komunikacji. Granie w tego rodzaju gry związane jest z wieloma korzyściami. 

Gry na koncentracje są dostępne tutaj