Pomoce edukacyjne

Komunikacja alternatywna – inne sposoby porozumiewania się

Osoby całkowicie pozbawione mowy lub porozumiewające się w stopniu ograniczonym i bardzo niezrozumiałym dla otoczenia są szczególnie narażone na wykluczenie społeczne. Skutkuje to bardzo poważnymi konsekwencjami, dlatego niezwykle ważne jest, aby takim osobom wskazać inne sposoby komunikowania się, stąd wzięła się komunikacja alternatywna.

Inne systemy służące rozmowie

Zostały one opracowane przez specjalistów dla osób, które są całkowicie pozbawione mowy, ponieważ nigdy nie nabyły tej umiejętności lub zostały jej nieodwracalnie pozbawione, np. wskutek choroby czy wypadku, a także dla tej grupy osób, u których komunikowanie się werbalne jest bardzo ograniczone i praktycznie niezrozumiałe dla otoczenia. W zastępstwie stosuje się inne techniki służące porozumiewaniu się i są to przede wszystkim systemy:
– manualne
– dotykowe
– graficzne
– łączone

Właściwości poszczególnych systemów

Systemy manualne polegają na gestach i ruchach rąk, w tym przede wszystkim dłoni. Można wśród nich wyróżnić język migowy czy migany. Systemy graficzne oparte są na znakach wizualnych, które odpowiadają danym dźwiękom, słowom czy pojęciom, np. piktogramy. Dotykowe związane są z naszym zmysłem dotyku i wśród nich najbardziej popularnym jest pismo Braille’a. Systemu łączone, jak sama nazwa wskazuje, są połączeniem dwóch lub trzech systemów. O ich zastosowaniu do konkretnej osoby decydują specjaliści z zakresu różnorodnych nauk medycznych, psychologii, logopedii, a także rehabilitant, który współpracuje z danym pacjentem oraz pedagog specjalny.

Komunikacja alternatywna: https://www.eduksiegarnia.pl/komunikacja-alternatywna