Pomoce edukacyjne

Od ilustracji do słowa – historyjki obrazkowe w praktyce

Popularną pomocą edukacyjną spotykaną w przedszkolach, u psychologów dziecięcych oraz u logopedów są historyjki obrazkowe. Mają zwykle formę kilku plansz, na których narysowane są poszczególne fazy jakiegoś zdarzenia. Zadaniem dziecka jest uporządkować plansze w kolejności oraz opowiedzieć, co się na nich dzieje. Mogą być używane wielokrotnie, do różnych celów, w zależności od potrzeby; w pracy indywidualnej i grupowej.

Zabawa w domu lub w przedszkolu

Użycie historyjek obrazkowych (https://www.eduksiegarnia.pl/logopedia/historyjki-obrazkowe) w domu lub w przedszkolu daje opiekunowi okazję do zadawania dziecku pytań i pobudzania jego kreatywności. Historyjki mają szeroką tematykę, zwykle są to scenki z życia codziennego, dzięki którym dzieci mogą pogłębić wiedzę o otaczającym je świecie. Różnorodna tematyka pozwala na dobranie odpowiedniej scenki do omawianej sytuacji, co pomaga dzieciom ją zapamiętać.

Rekwizyt w gabinecie

W gabinecie psychologa czy logopedy również korzysta się z tych układanek, zwłaszcza do ćwiczenia mowy u dzieci z trudnościami w tym zakresie, do treningu rozumienia kontekstu lub do przełamania oporu ze strony dziecka, żeby zachęcić je do opowiadania o sobie. Kolorowe obrazki przyciągają uwagę dziecka i uatrakcyjniają zadanie. Wspólne układanie pozwala też na sprawdzenie, w jaki sposób dziecko rozumie otaczający je świat.

Historyjki obrazkowe pozwalają ćwiczyć:

  • dostrzeganie i rozumienie ciągów przyczynowo-skutkowych,
  • tworzenie wypowiedzi,
  • zasób słownictwa,
  • odróżnianie elementów istotnych i nieistotnych,
  • pamięć i koncentrację.