Pomoce edukacyjne

Pomoce do pracy z dzieckiem z zespołem Aspergera

Poza wieloaspektową terapią ze specjalistami ważna jest również praca z dzieckiem w domu. Należy wyposażyć się w dobre pomoce dydaktyczne jak np. książki. Czym kierować się w wyborze najlepszych?

Jakie pozycje do pracy z dzieckiem

Dobre książki dla dzieci z zespołem Aspergera to takie, które poza prostą przystępną treścią zawierają przykładowe ilustracje. Jest to szczególnie istotne, ponieważ dzieci mogą mieć trudności z rozumieniem zbyt długiego tekstu. Ilustracje dołączone do konkretnych sytuacji pomogą w zrozumieniu treści. Co jeszcze warto wiedzieć?

Ciekawym rozwiązaniem są również książki z dołączonym materiałem dźwiękowym, co pozwala na dodatkowe ćwiczenie pamięci słuchowej. Pomocne mogą być również w procesie uwrażliwiania słuchowego poprzez dostarczanie dziecku bodźców słuchowych w przyjemnej formie dla niego. Zespół Aspergera wiąże się bardzo często z nadwrażliwością słuchową, pozycje takie pomogą w oswajaniu się z dźwiękami.

W czym może pomóc książka

W ćwiczeniu kompetencji językowych dziecka. Książki takie skupiają się nie tylko na nauce poprawnego formułowania zdań pod względem gramatycznym. Dzięki takim pozycjom dziecko uczy się poprawnego prowadzenia dialogu z drugą osobą. Nabywa wiedzę na temat tego w jakich sytuacjach może zadawać niektóre pytania, a jakich powinno unikać.

Książki pomagające w rozumieniu emocji zarówno własnych jak i innych osób. Lektura taka w sposób łatwy do przyswojenia przeprowadzi dziecko przez wszystkie emocje oraz da dziecku praktyczne wskazówki jak radzić sobie z emocjami nieprzyjemnymi.